produkty carbon neutral

ebalta bierze aktywny udział w działaniać skierowanych na zredukowanie emisjii dwutlenku węgla. W związku z tym poszczególne produkty podlegają procesowi certyfikacji przez Nature Office. Certyfikacja przebiega w ramach ścieżki 3 - Carbon Neutrality, która skutkuje przyznaniem etykiety "neutralny pod względem emisjii dwutlenku węgla". Otrzymujemy również identyfikator śledzenia produktu neutralnego pod względem emisjii dwutlenku węgla. Jako osiadacz certyfikatu, zrekompensowaliśmy emisję CO2 poprzez dobrowolne wsparcie określonego projektu ochrony klimatu. W związku z tym skompensowany projekt jest uważany za neutralny dla klimatu, ponieważ jego wpływ na klimat pozostaje neutralny. Dobrowolna rekompensata CO2 to opłata za dodatkowe działanie łagodzące (projekt zmian klimatu), które obejmuje taką samą ilość emisji gazów cieplarnianych związanych z procesem (projekt kompensacyjny) zaoszczędzoną w innym miejscu.


Aktualny wynik komponsacji dwutlenku węgla:

5 000 kg CO2e


, który odpowiada:

30 000 szt. napełnionych worków na śmieci (obj. 85l)

1 000 000 szt. napełnionych balonów

25 000 km podróży samochodem (przy zużyciu paliwa 8,5 l/100 km)

2 000 000 km podróży pociągiem

Nasze produkty Carbon Neutral: