RODO

Zasady RODO Prec-Odlew Sp. z o. o.

Prec-Odlew Sp z O. O. z siedzibą w Skawinie, adres: ul. Piłsudskiego 89; 32-050 Skawina, jako Administrator Państwa danych osobowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), przesyła informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych

osobowych.

1. Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane jeżeli spełniony jest co najmniej jeden

z warunków:

a) dobrowolna zgoda wyrażona przez Państwa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

b) wykonanie umowy/zlecenia lub podjęcie działań przed jej wykonaniem lub zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

c) realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

d) prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

2. Prec-Odlew Sp. z O.O. informuje, że w każdej chwili macie Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprzeciwu lub żądania usunięcia danych ze zbioru danych Prec-Odlew Sp. z O. O.

3. Prec-Odlew Sp. z O.O. informuje, że Państwa dane nie podlegają profilowaniu.

4. Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli przetwarzanie

przez nas danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

5. Prec-Odlew Sp. z O.O. informuje, że klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania Państwa

danych osobowych w poszczególnych procesach przetwarzania są dostępne w zakładkach

poniżej.

6. Żądania realizacji uprawnień prosimy zgłaszać inspektorowi ochrony danych. Adres do kontaktu:

iodo@odlew.com.pl